Слободанка Велкова

Слободанка Велкова

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 02.11.2020 година (понеделник) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Слободанка Велкова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Специфичности на сериските убијци во Република Северна Македонија„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ