Се закажува испит по Криминалистичка тактика – насока Безбедност на 10.09.2020 год во 10 часот, со физичко присуство

Се закажува испит по Криминалистичка тактика – насока Безбедност на 10.09.2020 год во 10 часот, со физичко присуство

Се закажува испит по Криминалистичка тактика – насока Безбедност на 10.09.2020 год во 10 часот, со физичко присуство, предметен наставник проф д-р Марина Малиш Саздовска