Почитувани вработените и студентите на факултетот за безбедност хуманитарната донаторска трка наместо на 16.03.2020 ќе се одржи на 17.03.2020 во 14,00 часот

Почитувани вработените и студентите на факултетот за безбедност хуманитарната донаторска трка наместо на 16.03.2020 ќе се одржи на 17.03.2020 во 14,00 часот

Почитувани студенти и вработени на Факултетот за безбедност –Скопје Ве информираме дека на ден 17.03.2020година во 14,00 часот ќе се одржи трка на 1200 м околу комлексот на Факултетот. Почетокот на трката воедно и целта е пред Деканатот.

Целта на оваа трка е меѓусебно дружење, забава запознавање, промоција на здравот начин на живот но пред се ХУМАНОСТА .Средставата кои ќе се соберат од  донациите ќе бидат наменети некому,

           кому сигурно му е потешко од нам

,заедно сигурно можеме да помогнеме на многу поквалитетен начин.

Начинот на собирање донации е таков што студентите се обраќаат до професорите или вработените за кои сметаат дека ќе се отповикаат на оваа хумана акција(трка) кои донираат определена сума на парични средства. На овој начин се исполнува еден од начините за заедничко учество на Трката(студент и донатор) и вториот начин е доброволно донирање на парични средства од студентите,професорите и вработените на Факултетот за безбедност-Скопје.

По завршување на трката ќе следи мал коктел и обраќање од организаторот и Деканот на Факултетот.

Паричните средства кои ќе се соберат ќе бидат наменети за Дејан Наумовски-Зикер кој боледува од ретко и тешко заболување.

Ви благодариме за подршката и хуманоста,заеднички да го славиме животот.

Организатор

Студентскиот парламент
  на Факултетот за безбедност-Скопје