Се известуваат вонредните студенти дека наставата по предметната програма Кривично процесно право

Се известуваат вонредните студенти дека наставата по предметната програма Кривично процесно право

Се известуваат вонредните студенти на студиските програми „Криминалистика“, „Криминологија и криминална политика“ и „Безбедност“ дека наставата по предметната програма Кривично процесно право ќе се одржи на 14.11.2019 (четврток) во 09:30 часот во Библиотекa.

 

Наставник,

вон. проф. д-р Катерина Крстевска Савовска