Се известуваат вонредните студенти од втора година (сите насоки) дека писмената активност есеј по предметот англиски јазик 3

Се известуваат вонредните студенти од втора година (сите насоки) дека писмената активност есеј по предметот англиски јазик 3

Се известуваат вонредните студенти од втора година (сите насоки) дека писмената активност есеј по предметот англиски јазик 3 ќе се реализира на 25.12.2019 год. во 14:15 часот, заедно со редовните студенти. Писмената активност е изборна, а на студентите им е дозволена употреба на речник.

вон. проф. д-р Весна Трајковска