Се известуваат студентите од втора и трета година насока КРИМИНАЛИСТ да достават емаил адреси до проф. д-р Светлана Николоска

Се известуваат студентите од втора и трета година насока КРИМИНАЛИСТ да достават емаил адреси до проф. д-р Светлана Николоска

Се известуваат студентите од втора и трета година насока КРИМИНАЛИСТ да достават емаил адреси до проф. д-р Светлана Николоска на svetlana.nikoloska@uklo.edu.mk , за да може да се организира онлајн предавање