Се известуваат студентите од втора година насока Криминалист и насока Безбедност (2 група)

Се известуваат студентите од втора година насока Криминалист и насока Безбедност (2 група)

Се известуваат студентите од втора година насока Криминалист и насока Безбедност (2 група), кои не доставиле емаил кај претставникот на групата дека, заради организирање на online предавања по предметот Управно право, истото можат да го направат на емаил iskra.maletic@fbskopje.mk, при што е потребно да биде наведено името и презимето на студентот, бројот на индекс и емаил адресата.

Предметен наставник
Проф. д-р Искра Аќимовска Малетиќ