Се известуваат студентите од втора година насока Криминалист и насока Безбедност (2 група), дека на 30.04.2020 година во 14.00 часот ќе се одржи предавање по Управно право преку апликацијата google meet.

Се известуваат студентите од втора година насока Криминалист и насока Безбедност (2 група), дека на 30.04.2020 година во 14.00 часот ќе се одржи предавање по Управно право преку апликацијата google meet.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат студентите од втора година насока Криминалист и насока Безбедност (2 група), дека на 30.04.2020 година во 14.00 часот ќе се одржи предавање по Управно право преку апликацијата google meet.

Предметен наставник

Проф. д-р Искра Аќимовска Малетиќ