Се известуваат студентите од втора година насока Криминалист и насока Безбедност (2 група), дека на 23.04.2020 година во 15.00 часот ќе се одржи предавање по Управно право преку апликацијата google meet.

Се известуваат студентите од втора година насока Криминалист и насока Безбедност (2 група), дека на 23.04.2020 година во 15.00 часот ќе се одржи предавање по Управно право преку апликацијата google meet.

Се известуваат студентите од втора година насока Криминалист и насока Безбедност (2 група), дека на 23.04.2020 година во 15.00 часот ќе се одржи предавање по Управно право преку апликацијата google meet.

Предметен наставник

Проф. д-р Искра Аќимовска Малетиќ