Се известуваат студентите од втора година насока Криминалист и насока Безбедност (2 група), дека на 07.05.2020 година во 14.00 часот ќе се одржи предавање

Се известуваат студентите од втора година насока Криминалист и насока Безбедност (2 група), дека на 07.05.2020 година во 14.00 часот ќе се одржи предавање

Се известуваат студентите од втора година насока Криминалист и насока Безбедност (2 група), дека на 07.05.2020 година во 14.00 часот ќе се одржи предавање по Управно право преку апликацијата google meet.

Предметен наставник
Проф. д-р Искра Аќимовска Малетиќ