Се известуваат студентите од втора година насока Криминалист и насока Безбедност (2 група), дека на 02.04.2020 година во 14 часот ќе се одржи предавање по Управно право преку апликацијата google meet

Се известуваат студентите од втора година насока Криминалист и насока Безбедност (2 група), дека на 02.04.2020 година во 14 часот ќе се одржи предавање по Управно право преку апликацијата google meet

Се известуваат студентите од втора година насока Криминалист и насока Безбедност (2 група), дека на 02.04.2020 година во 14 часот ќе се одржи предавање по Управно право преку апликацијата google meet.

Предметен наставник
Проф. д-р Искра Аќимовска Малетиќ