Се известуваат студентите од втор циклус студии кои ги имаат избрано предметите Безбедносни стратегии и менаџмент и Менаџмент на човечки ресурси дека материјал за подготовка на испитот е учебникот Безбедносен менаџмент во прилог презентации

Се известуваат студентите од втор циклус студии кои ги имаат избрано предметите Безбедносни стратегии и менаџмент и Менаџмент на човечки ресурси дека материјал за подготовка на испитот е учебникот Безбедносен менаџмент во прилог презентации

Се известуваат студентите од втор циклус студии кои ги имаат избрано предметите Безбедносни стратегии и менаџмент и  Менаџмент на човечки ресурси дека материјал за подготовка на испитот е учебникот Безбедносен менаџмент од авторите М.М. Саздовска и Н.Дујовски, а презентации во врска со наставата се објавени на веб страната на Факултетот за безбедност- Скопје, профил на проф д-р Марина Малиш Саздовска.

Презентација Обука за лидерство

Презентација  Обука за лидерство 1