Се известуваат студентите од трета година студиска програма Криминалист дека настава по предметот

Се известуваат студентите од трета година студиска програма Криминалист дека настава по предметот

Се известуваат студентите од трета година студиска програма Криминалист дека настава по предметот Еколошка криминалистика следната недела наместо во среда на 6.11.2019 год ќе се одржи во вторник на 5.11.2019 год. во 12.15 во терминот предвиден за Специјално физичко образование, а СФО ќе се одржи во среда на 6.11. во 8.45 часот, предметни наставници проф д-р Марина Малиш Саздовска и проф д-р Јонче Ивановски