Се известуваат студентите од трета година насока Безбедност да достават мејлови на проф. Свелана Николоска на емаил

Се известуваат студентите од трета година насока Безбедност да достават мејлови на проф. Свелана Николоска на емаил

Се известуваат студентите од трета година насока Безбедност да достават мејлови на проф. Свелана Николоска на емаил svetlananikoloska@hotmail.com  за online предавање по предметот Компјутерска безбедност и Методика на истражување на економско-финансиско криминалитет

Проф. д-р Светлана Николоска