Се известуваат студентите од студиските програми Криминологија и криминална политика и Безбедност дека испитот по предметите

Се известуваат студентите од студиските програми Криминологија и криминална политика и Безбедност дека испитот по предметите

Се известуваат студентите од студиските програми Криминологија и криминална политика и Безбедност дека испитот по предметите

  • КРИМИНОЛОГИЈА
  • КРИМИНОЛОШКИ ТЕОРИИ и
  • КОМПАРАТИВНА КРИМИНОЛОГИЈА

ќе се одржат на 21 септември 2020 (понеделник) наместо во 10,00 во 12,00 часот.

 

14.09.2020, проф. Весна Стефановска