Се известуваат студентите од студиската програма ККП дека испитот по предметот Превенција на криминалитет ќе се одржи на 28 септември 2020 (понеделник) наместо во 10,00 во 12,00 часот.

Се известуваат студентите од студиската програма ККП дека испитот по предметот Превенција на криминалитет ќе се одржи на 28 септември 2020 (понеделник) наместо во 10,00 во 12,00 часот.

Се известуваат студентите од студиската програма ККП дека испитот по предметот Превенција на криминалитет ќе се одржи на 28 септември 2020 (понеделник) наместо во 10,00 во 12,00 часот.

 

25.09.2020

проф. Весна Стефановска