Се известуваат студентите од СП Криминалистика и БЕИ дека есејот по предметот Основи на правото и уставно право ќе го пишуваат  на 23.12.2019 година

Се известуваат студентите од СП Криминалистика и БЕИ дека есејот по предметот Основи на правото и уставно право ќе го пишуваат  на 23.12.2019 година

Се известуваат студентите од СП Криминалистика и БЕИ дека есејот по предметот Основи на правото и уставно право ќе го пишуваат  на 23.12.2019 година со почеток во 8.45 часот во големиот анфитеатар.

 

Предметен наставник

Проф. д-р Наташа Пеливанова