Се известуваат студентите од прва година (сите насоки) дека часовите по англиски јазик 1 предвидени за 31.12.2019 год. ќе се одржат на 26.12.2019 год. (четврток) во 13:00 часот.

Се известуваат студентите од прва година (сите насоки) дека часовите по англиски јазик 1 предвидени за 31.12.2019 год. ќе се одржат на 26.12.2019 год. (четврток) во 13:00 часот.

Се известуваат студентите од прва година (сите насоки) дека часовите по англиски јазик 1 предвидени за 31.12.2019 год. ќе се одржат на 26.12.2019 год. (четврток) во 13:00 часот.

вон. проф. д-р Весна Трајковска