Се известуваат студентите од прва година насока Криминологија и криминална политика дека есеј по предметот Вовед во право и уставно право

Се известуваат студентите од прва година насока Криминологија и криминална политика дека есеј по предметот Вовед во право и уставно право

Се известуваат студентите од прва година насока Криминологија и криминална политика дека есеј по предметот Вовед во право и уставно право ќе се одржи на ден 25.12.2019 година во 11 часот во Павиљон I просторија 1.

 

Предметен наставник

Проф. д-р Искра Аќимовска Малетиќ