Се известуваат студентите од 4 година насока Криминалист кои го избрале предметот Безбедносни стратегии и менаџмент дека во наредниот период можат да изберат активност по сопствен избор…

Се известуваат студентите од 4 година насока Криминалист кои го избрале предметот Безбедносни стратегии и менаџмент дека во наредниот период можат да изберат активност по сопствен избор…

Се известуваат студентите од 4 година кои го избрале предметот Безбедносни стратегии и менаџмент дека во наредниот период можат да изберат активност по сопствен избор: домашна работа или есеј, на тема по сопствен избор, за сите дополнителни информации можат да го контактираат предметниот наставник проф д-р Марина Малиш Саздовска на меил, и тоа mmalis@fbskopje.mk  и mmsazdovska@gmail.com. Исто така се известуваат студентите дека на профилот на предметниот наставник се веќе објавени три презентации од оваа област, а според потребата ќе се објават и дополнителни презентации.