Се известуваат студентите од 3 година насока Безбедност,  во врска со предметот Криминалистичка тактика дека во наредниот период можат да изберат активност по сопствен избор…

Се известуваат студентите од 3 година насока Безбедност,  во врска со предметот Криминалистичка тактика дека во наредниот период можат да изберат активност по сопствен избор…

Се известуваат студентите од 3 година насока Безбедност,  во врска со предметот Криминалистичка тактика дека во наредниот период можат да изберат активност по сопствен избор: домашна работа или есеј, на тема по сопствен избор, за сите дополнителни информации можат да го контактираат предметниот наставник проф д-р Марина Малиш Саздовска на меил, и тоа mmalis@fbskopje.mk  и mmsazdovska@gmail.com.  Исто така се известуваат студентите дека на профилот на предметниот наставник на веб страната на Факултетот за безбедност ќе се објавуваат презентации по предметот.