Се известуваат студентите од 3 година 6 семестар од Студиската програма Криминалист дека материјал за 1 колоквиум е според учебникот Екномска криминалистика

Се известуваат студентите од 3 година 6 семестар од Студиската програма Криминалист дека материјал за 1 колоквиум е според учебникот Екномска криминалистика

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Се известуваат студентите од 3 година 6 семестар од Студиската програма Криминалист дека материјал за 1 колоквиум е според учебникот Екномска криминалистика од проф. д – р Светлана Николоска следните тематски целини:

  1. Основи на економската криминалистика
  2. Појавни облици на економски криминалитет

 

Според учебникот до 176 страна, второ издание, а според првото издание до стр. 192.

 

проф. д – р Светлана Николоска