Се известуваат студентите од 3 година 6 семестар од Студиската програма Безбедност  дека материјал за 1 колоквиум по предметот Компјутерска безбедност

Се известуваат студентите од 3 година 6 семестар од Студиската програма Безбедност  дека материјал за 1 колоквиум по предметот Компјутерска безбедност

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Се известуваат студентите од 3 година 6 семестар од Студиската програма Безбедност  дека материјал за 1 колоквиум по предметот Компјутерска безбедност е според учебникот Методика на истражување на компјутерски криминалитет и според презентациите од проф. д – р Светлана Николоска следните тематски целини:

  1. Поим на безбедност и поим на компјутерска безбедност – сајбер простор и сајбер напади
  2. Меѓународни правни акти за заштита на компјутерската безбедност – глобална компјутерска безбедност и национална правна реакција
  3. Компјутерски системи, компјутерски мрежи и компјутерски податоци
  4. Видови на загрозување на компјутерската безбедност – компјутерски напади (компјутерски инциденти)
  5. Загрозувачи на компјутерската безбедност – лични и професионални својства на сторителите

 

проф. д – р Светлана Николоска