Се известуваат студентите од 2 година 4 семестар Студиска програма криминалист дека материјал за 1 колоквиум е според учебникот Методика на истражување на општ криминалитет

Се известуваат студентите од 2 година 4 семестар Студиска програма криминалист дека материјал за 1 колоквиум е според учебникот Методика на истражување на општ криминалитет

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Се известуваат студентите од 2 година 4 семестар Студиска програма криминалист дека материјал за 1 колоквиум е според учебникот Методика на истражување на општ криминалитет од проф. д – р Светлана Николоска следните тематски целини:

  1. Основи и поим на криминалистичка методика
  2. Методика на истражување на имотен криминалитет
  3. Методика на истражување на крвни деликти

 

проф. д – р Светлана Николоска