Се известуваат студентите насока Криминалист дека онлајн испит по предметот Меѓународни организации и интеграции

Се известуваат студентите насока Криминалист дека онлајн испит по предметот Меѓународни организации и интеграции

Се известуваат студентите насока Криминалист дека онлајн испит по предметот Меѓународни организации и интеграции ќе се одржи на 29.06.2020 година во 12,00 часот.

 766 0046 8127  marjan