Се известуваат студентите насока Криминалист дека онлајн испит по предметот Институции на ЕУ

Се известуваат студентите насока Криминалист дека онлајн испит по предметот Институции на ЕУ

Се известуваат студентите насока Криминалист дека онлајн испит по предметот Институции на ЕУ ќе се одржи на 29.06.2020 година во 11,00 часот.

 796 4962 6767  majan