Се известуваат студентите насока Безбедност дека онлајн испит по предметот Соседна политика на ЕУ

Се известуваат студентите насока Безбедност дека онлајн испит по предметот Соседна политика на ЕУ

Се известуваат студентите насока Безбедност дека онлајн испит по предметот Соседна политика на ЕУ ќе се одржи на 02.07.2020 година во 14,00 часот.

751 7875 5954     marjan