Се известуваат студентите на втор циклус студии дека пријавувањето за ноемвриската испитна сесија

Се известуваат студентите на втор циклус студии дека пријавувањето за ноемвриската испитна сесија

Се известуваат студентите на втор циклус студии дека пријавувањето за ноемвриската испитна сесија е во периодот од 11.11.2019 до 15.11.2019 година, додека испитната испитна сесија е во периодот од 25.12.2019 год. до 10.12.2019 година.