Се известуваат студентите на втор циклус студии дека пријавувањето за февруарска испитна сесија

Се известуваат студентите на втор циклус студии дека пријавувањето за февруарска испитна сесија

Се известуваат студентите на втор циклус студии дека пријавувањето за февруарска испитна сесија е во периодот од 13.01.2020 до 17.01.2020 година, додека испитната сесија е во периодот од 27.01.2020 до 14.02.2020 година