Се известуваат студентите на втор циклус студии  дека испитот по предметот Методологија на истражување на криминалитет, Методологија на истражување на безбедносни појави и Методологија на истражување на безбедносните појави и истражувачки дизајн

Се известуваат студентите на втор циклус студии  дека испитот по предметот Методологија на истражување на криминалитет, Методологија на истражување на безбедносни појави и Методологија на истражување на безбедносните појави и истражувачки дизајн

Се известуваат студентите на втор циклус студии  дека испитот по предметот Методологија на истражување на криминалитет, Методологија на истражување на безбедносни појави и Методологија на истражување на безбедносните појави и истражувачки дизајн за јунската испитна сесија доколку се утврдат протоколите дали ќе биде online или ќе се одржат со физичко присуство ќе се организира на ден 19.06.2020 год. Услов за полагање на испитот е доставен проект најдоцна до 12.06.2020  на mail адресите на предметните професори.