Се известуваат студентите на втор циклус студии  дека испитот по предметот Методологија на истражување на криминалитет

Се известуваат студентите на втор циклус студии  дека испитот по предметот Методологија на истражување на криминалитет

Се известуваат студентите на втор циклус студии  дека испитот по предметот Методологија на истражување на криминалитет, Методологија на истражување на безбедносни појави и Методологија на истражување на безбедносните појави и истражувачки дизајн за февруарска испитна сесија за генерација 2019/20 ќе се одржи на ден 14.02.2020 год. во 11,00 часот. Услов за полагање на испитот е доставен проект најдоцна 10 дена пред испит на mail адресите на предметните професори.