Се известуваат студентите на трет циклус студии кој го имаат избрано предметот „Безбедносни ризици од транснационален еколошки криминал и тероризам“ дека менторската настава ќе се одржи на ден 19.02.2020 година во 16,00 часот.

Се известуваат студентите на трет циклус студии кој го имаат избрано предметот „Безбедносни ризици од транснационален еколошки криминал и тероризам“ дека менторската настава ќе се одржи на ден 19.02.2020 година во 16,00 часот.

Се известуваат студентите на трет циклус студии кој го имаат избрано предметот „Безбедносни ризици од транснационален еколошки криминал и тероризам“ дека менторската настава ќе се одржи на ден 19.02.2020 година во 16,00 часот.