Се известуваат студентите на трет циклус студии дека испитот по предметот Методологија на истражување на безбедносни појави

Се известуваат студентите на трет циклус студии дека испитот по предметот Методологија на истражување на безбедносни појави

Се известуваат студентите на трет циклус студии дека испитот по предметот Методологија на истражување на безбедносни појави  за јунската испитна сесија доколку се утврдат протоколите дали ќе биде online или ќе се одржат со физичко присуство ќе се организира на ден 19.06.2020 год. Услов за полагање на испитот е реализирано истражување кое да се достави најдоцна до 12.06.2020  на mail адресите на предметните професори