Се известуваат студентите на трет циклус студии  дека испитот по предметот Методологија на истражување на безбедносни појави

Се известуваат студентите на трет циклус студии  дека испитот по предметот Методологија на истражување на безбедносни појави

Се известуваат студентите на трет циклус студии  дека испитот по предметот Методологија на истражување на безбедносни појави  за ноемвриска  испитна сесија ќе се одржи на ден 28.11.2019 год. во 13,00 часот. Услов за полагање на испитот е реализирано истражување и да се достави најдоцна 10 дена пред испит на mail адресите на предметните професори.