Се известуваат студентите на трет циклус студии дека испитот по предметот Методологија на истражување на безбедносни појави за февруарска испитна сесија ќе се одржи на ден 13.02.2020 год. во 13,00 часот. Услов за полагање на испитот е реализирано истражување и да се достави најдоцна 10 дена пред испит на mail адресите на предметните професори.

Се известуваат студентите на трет циклус студии дека испитот по предметот Методологија на истражување на безбедносни појави за февруарска испитна сесија ќе се одржи на ден 13.02.2020 год. во 13,00 часот. Услов за полагање на испитот е реализирано истражување и да се достави најдоцна 10 дена пред испит на mail адресите на предметните професори.

Се известуваат студентите на трет циклус студии  дека испитот по предметот Методологија на истражување на безбедносни појави  за февруарска  испитна сесија ќе се одржи на ден 13.02.2020 год. во 13,00 часот. Услов за полагање на испитот е реализирано истражување и да се достави најдоцна 10 дена пред испит на mail адресите на предметните професори.