Се известуваат студентите на Факултетот за безбедност Скопје, да во рамките на предметната програма „Методика на истражување на организиран криминал“

Се известуваат студентите на Факултетот за безбедност Скопје, да во рамките на предметната програма „Методика на истражување на организиран криминал“

Се известуваат студентите на Факултетот за безбедност Скопје, да во рамките на предметната програма „Методика на истражување на организиран криминал“  во Среда 18.12.2019 година  со почеток во 12 часот во Турскиот амфитеатар ќе биде одржано предавање на тема „Структуралната поставеност и функционирањето на Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал при МВР на РСМ“. Предавањето ќе биде одржано од страна на:

  • Дејан Николовски – началник на ЕКРА во СКРА при ОСОСК и
  • Марјан Шутиновски– заменик на помошникот на НЕСТЛКМ при ОСОСК при МВР

Сите заинтересирани студенти може да присуствуваат на најавеното предавање

 

16.12.2019 година                                                           предметен наставник:

С к о п ј е                                                             Проф. д-р Марјан Николовски