Се известуваат студентите кои треба да земат оценка во индекс од проф. д-р Томе Батковски

Се известуваат студентите кои треба да земат оценка во индекс од проф. д-р Томе Батковски

Се известуваат студентите кои треба да земат оценка во индекс од проф. д-р Томе Батковски, дека професорот ќе доаѓа на Факултетот за безбедност на 03.12.2019 година во 11,00.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА