Се известуваат студентите кои треба да полагаат колоквиуми по Полиција и јавност кај проф.д-р Фросина Ташевска Ременски

Се известуваат студентите кои треба да полагаат колоквиуми по Полиција и јавност кај проф.д-р Фросина Ташевска Ременски

Се известуваат студентите кои треба да полагаат колоквиуми по Полиција и јавност кај проф.д-р Фросина Ташевска Ременски дека истиот ќе се одржи на ден 05.12.2019 во 10,30 часот.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА