Се известуваат студентите кои студираат на Факултетот за безбедност – Скопје дека од 11.03.2020 година до 25.03.2020 година

Се известуваат студентите кои студираат на Факултетот за безбедност – Скопје дека од 11.03.2020 година до 25.03.2020 година

Се известуваат студентите кои студираат на Факултетот за безбедност – Скопје дека од 11.03.2020 година до 25.03.2020 година, се ослободени од настава и од сите активности во Факултетот за безбедност – Скопје, кои се закажани за овој период.

 

За сите дополнителни информации, ќе бидете навремено известени.

 

 

Скопје, 10.03.2020 година            

 

                                                                                                                                                 Д Е К А Н

                                                                                                                      Вонреден проф. д-р Никола Дујовски