Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Основи на економија дека наставата

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Основи на економија дека наставата

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Основи на економија дека наставата ќе се одржи во редовниот термин на 24.02.2020 година (понеделник) од 08,45 часот.

Предметен наставник
проф. д-р Снежана Мојсоска