Се известуваат студентите дека е донесена Одлука за ослободување од административна такса за испити, запишување и заверка на семестар…

Се известуваат студентите дека е донесена Одлука за ослободување од административна такса за испити, запишување и заверка на семестар…

Се известуваат студентите дека е донесена Одлука за ослободување од административна такса за испити, запишување и заверка на семестар

 

Прилог Одлука