Се известуваат студентите дека предавање по предметот Криминалистичко разузнавање ќе се одржи 18.05.2020 година во 11,45

Се известуваат студентите дека предавање по предметот Криминалистичко разузнавање ќе се одржи 18.05.2020 година во 11,45

Се известуваат студентите дека предавање по предметот Криминалистичко разузнавање ќе се одржи 18.05.2020 година во 11,45