Се известуваат студентите дека предавање по предметот Криминалистичка тактика 1 ќе се одржи на 18.05.2020 година во 09,30

Се известуваат студентите дека предавање по предметот Криминалистичка тактика 1 ќе се одржи на 18.05.2020 година во 09,30

Се известуваат студентите дека предавање по предметот Криминалистичка тактика 1 ќе се одржи на 18.05.2020 година во 09,30