Се известуваат студентите дека предавање по предметот Историја и институции на ЕУ ќе се одржи на  26.05.20 во 9 часот 

Се известуваат студентите дека предавање по предметот Историја и институции на ЕУ ќе се одржи на  26.05.20 во 9 часот 

Се известуваат студентите дека предавање по предметот Историја и институции на ЕУ ќе се одржи на  26.05.20 во 9 часот