Се известуваат студентите дека предавање по предметот Дипломатија и меѓународна безбедност ќе се одржи на  28.05.20 во 9 часот 

Се известуваат студентите дека предавање по предметот Дипломатија и меѓународна безбедност ќе се одржи на  28.05.20 во 9 часот 

Се известуваат студентите дека предавање по предметот Дипломатија и меѓународна безбедност ќе се одржи на  28.05.20 во 9 часот

 736 1903 9807