Се известуваат студентите дека предавање по предметот Дипломатија и меѓународна безбедност ќе се одржи на  21.05.20 во 9 часот 

Се известуваат студентите дека предавање по предметот Дипломатија и меѓународна безбедност ќе се одржи на  21.05.20 во 9 часот 

Се известуваат студентите дека предавање по предметот Дипломатија и меѓународна безбедност ќе се одржи на  21.05.20 во 9 часот

Проф.д-р Арсовски Марјан