Се известуваат студентите дека предавање по предметот Безбедност и заштита на информации ќе се одржи 20.05.2020 година во 09,00

Се известуваат студентите дека предавање по предметот Безбедност и заштита на информации ќе се одржи 20.05.2020 година во 09,00

Се известуваат студентите дека предавање по предметот Безбедност и заштита на информации ќе се одржи 20.05.2020 година во 09,00