Се известуваат студентите дека поради измена на Распоредот за полагање на испити во јунската испитна сесија, Aнализата на случај по предметната програма Кривично процесно право ќе се одржи во новиот термин за испит, односно на 26.06.2020 (петок) во 10 часот.

Се известуваат студентите дека поради измена на Распоредот за полагање на испити во јунската испитна сесија, Aнализата на случај по предметната програма Кривично процесно право ќе се одржи во новиот термин за испит, односно на 26.06.2020 (петок) во 10 часот.

Се известуваат студентите дека поради измена на Распоредот за полагање на испити во јунската испитна сесија, Aнализата на случај по предметната програма Кривично процесно право ќе се одржи во новиот термин за испит, односно на 26.06.2020 (петок) во 10 часот.

Новиот термин се однесува за сите студиски програми.

Оваа самостојна (домашна) работа т.е. Aнализата на случај НЕ Е задолжителна активност (студентот ја реализира доколку сака).

Бодовите кои ќе ги освојат студентите преку Анализата на случај ќе бидат земени во предвид за јунската испитна сесија.

 

Наставник,

вон. проф. д-р Катерина Крстевска Савовска