Се известуваат студентите дека поправните колоквиуми по предметите

Се известуваат студентите дека поправните колоквиуми по предметите

Се известуваат студентите дека поправните колоквиуми по предметите: Ресторативна правда, Криминолошки теории и Превенција на криминалитет, ќе се одржат на 5 декември (четврток) во 13,30 часот во 3/3.

 

проф. Стефановска Весна