Се известуваат студентите дека по предметот Криминалистичка техника ќе се одржи предавање и клиничка настава на 10.04.2020 (петок) од 11:00 до 13:00 часот. за студентите на студиската програма криминалист од Факултетот за безбедност и студиската програма по БФК од Охрид. 

Се известуваат студентите дека по предметот Криминалистичка техника ќе се одржи предавање и клиничка настава на 10.04.2020 (петок) од 11:00 до 13:00 часот. за студентите на студиската програма криминалист од Факултетот за безбедност и студиската програма по БФК од Охрид. 

Се известуваат студентите дека по предметот Криминалистичка техника ќе се одржи предавање и клиничка настава на 10.04.2020 (петок) од 11:00 до 13:00 часот. за студентите на студиската програма криминалист од Факултетот за безбедност и студиската програма по БФК од Охрид.

Поздрав и се најдобро,
проф.д-р Б.Мургоски